AM172

Eshqi Mavi 172

Net TV Kurd : Dramai Eshqi Mavi 172 Dramaiaky Turki Komalaiaty Ishq u Xoshawisti u Dramia. Emrah rollay saraki teda dabinet, Ishqy Mavy Barhami kanali NET TV KURD bo zmani Kurdi Sorani 2017. am dramaia la ATV turky la mangi 9 2016 dasty pekrdwa. Ashqy Mavi Ashqi Mavi

(Visited 977 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT